NOVĚ

Prodej, servis

res1 res2 res3
Česky English

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.


ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se nachází v oblasti Středního Povltaví v okrese Příbram, cca 80 km jižně od Prahy, v členitém terénu s nadmořskou výškou 350 až 450 m s ročním úhrnem srážek kolem 500 mm. Půdy jsou převážně písčité a pozemky menší, s velkou svažitostí.

Podnik se v roce 1992 transformoval z bývalého JZD Krásná Hora s výměrou cca 1800 ha. Po transformaci postupně přebíral podniky ZD Vysoký Chlumec, ZD Svatý Jan a ZD Třebsko na výměru 3810 ha. Od 1. ledna 2003 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost. Od 1. ledna 2005 došlo k fúzi se ZS Petrovice (výměra 1540 ha). V roce 2014 si naše společnost pronajala školní zemědělský podnik JČU v Haklových Dvorech s výměrou cca 700 ha. Naše celková současná výměra je cca 5260 ha zemědělské půdy. Z toho 620 ha vlastních a ostatní pronajaté, za které platíme pachtovné cca 3500 Kč/ha.

Naše hlavní zaměření je živočišná výroba – chov 4200 kusů skotu. Z toho je 1530 krav dojných a 410 KBTPM (krav bez tržní produkce mléka). Do mlékárny dodáváme ročně přes 15 mil. Litrů mléka.

Provozujeme 2 bioplynové stanice, v Krásné Hoře (526 kW) a v Petrovicích (824 kW), které jsou koncovkou stájí pro dojnice – denně kolem 140 m3 kejdy.

Naše kuchyně uvaří denně kolem 500 obědů jak pro naše zaměstnance (190 lidí), tak i pro důchodce a cizí zájemce. Obědy rozvážíme po okolních vesnicích.

Celkové roční výkony se pohybují mezi 340 a 350 miliony korun. Celková hodnota majetku je 653 milionů Kč. Z toho vlastní kapitál: 592 mil. Kč, a základní kapitál: 441 mil. Kč.

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.