NOVĚ

Prodej, servis

res1 res2 res3
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou technologická zařízení, která zpracovávají biomasu (materiály nebo odpady organického původu) v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu). Řízená anaerobní digesce je z ekologického hlediska perspektivní způsob využití biomasy, resp. organického odpadu a energetických plodin. Pro anaerobní digesci se používají další shodné termíny – anaerobní fermentace, metanová fermentace, metanové kvašení a podobně.

Produktem anaerobní digesce je především bioplyn, dále tzv. digestát (tekutý zbytek po vyhnití). Bioplyn má výhřevnost v intervalu 18 – 26 MJ/m3, jeho výhřevnost je závislá na obsahu metanu (50 – 70 %). Digestát může sloužit jako kvalitní hnojivo. Lze ho však ještě rozdělit na dvě složky: fugát (tekutá část), který lze použít také jako hnojivo; a separát (pevná část), který používáme jako stelivo do boxů pro skot.

Bioplyn vyrobený v bioplynové stanici se spaluje v tzv. kogenerační jednotce, kde dochází ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Odpadní teplo lze použít k vytápění budov, v sušárnách, či k ohřevu vody. V současnosti (r. 2018) je v České republice v provozu více než 560 stanic (pro srov. 2008 – cca 20 stanic) a jejich přehled nabízí online mapa na stránkách www.biom.cz.

Bioplynová stanice Krásná Hora

Bioplynová stanice Krásná Hora

Dodavatel: FARMTEC a.s.
WOLF Systém spol. s.r.o. 
Výkon: 526 kW 
Tepelný výkon: 580 kW
Elektrický výkon: 549 kW 
Vstupní suroviny:  kejda, kukuřičná siláž, travní senáž
Rok uvedení do provozu:  2008 

První bioplynová stanice našeho podniku byla vystavěna v roce 2008 v areálu ZD v Krásné Hoře nad Vltavou. Jedná se o bioplynovou stanici využívající procesu mokré anaerobní fermentace, při kterém vzniká bioplyn, který se spaluje v kogenerační jednotce. Jako zdroje energie jsou použity kukuřičná siláž, travní senáž a hovězí kejda z místních stájí. V průměru se denně v této bioplynové stanici spotřebuje přes 20 tun siláže se senáží a 44 tun kejdy skotu.

Bioplynová stanice Petrovice

Bioplynová stanice Petrovice

Dodavatel: FARMTEC a.s.
WOLF Systém spol. s.r.o. 
Výkon: 834 kW 
Tepelný výkon: 924 kW 
Elektrický výkon:  
Vstupní suroviny: kejda, kukuřičná siláž, travní senáž 
Rok uvedení do provozu:  2010 

Výstavba bioplynové stanice Petrovice byla dokončena v roce 2010. Jedná se o výkonnější BPS, než jaká stojí v Krásné Hoře. Tato stanice využívá rovněž metodu mokré fermentace a stejné vstupní suroviny – kukuřičnou siláž, travní senáž a hovězí kejdu. Průměrná denní spotřeba materiálu na této bioplynce je 36 tun siláže se senáží a 42 tun hovězí kejdy.

Na obou bioplynových stanicích používáme vstupní suroviny pouze z vlastních zdrojů a nejsme tak závislí na vnějších dodavatelích.